ผลงานการทำงาน

 วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี

 

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลฯ

วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดพระธาตุเจดีย์ศรีไผ่ล้อม จ.สุโขทัย

Visitors: 3,817