ผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพื้นผิวและตัวผสมสี

การเตรียมพื้นเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นในขั้นตอนนี้เราจึงพัฒนา สินค้าที่ใช้ในกระบวนการเตรียมพื้น 
ด้วยแนวคิดที่สอดคล้องกับการทำงานของช่างเตรียมพื้น โดยคำนึงถึงความรวดเร็วในการทำงาน สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน 
รวมถึงคุณภาพของผลงานที่ได้จากการใช้งานสินค้าของเรา เพื่อมุ่งหวังให้ ผลิตภัณฑ์โกลด์แมกซ์ เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ดีสำหรับช่างเตรียมพื้นอย่างแท้จริง

  • อะครีลิคทิเนอร์.jpg
    Gold Max Acrylic Thinner AS-01 อะครีลิคทินเนอร์ คุณภาพสูงสำหรับผสมสีอะครีลิคโกลด์แมกซ์ คุณสมบัติการใช้งาน :ใช้คู่กับสีอะครีลิคโกลด์แมกซ์ สำหรับเจือจางปรับความขัน ทำให้เนื้อสีลื่นทา...

  • สีรองพื้นอีพ็อกซี่.jpg
    สีรองพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy Primer) ผู้ใช้งานทั่วไปมักไม่ค่อยรู้จักหรือให้ความสำคํญกับสีรองพื้นมากนัก เพราะเห็นว่าไม่จำเป็น และคิดว่าทาตัวสีอีพ็อกซี่ได้เลย แต่นั่นคือความเข้าใจผิดครั...


Visitors: 7,614