ภาพผลงานจากวัดและลูกค้า ทั่วประเทศไทย และคำยืนยันในคุณภาพและความสวยงานของผลิตภัณฑ์ โกลด์แมกซ์

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

 วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี 

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จ.อุบลฯ

วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดพระธาตุเจดีย์ศรีไผ่ล้อม จ.สุโขทัย

Visitors: 19,991