สีน้ำมันอะครีลิค

เป็นสี อะครีลิคแท้ 100%  (ชนิดพิเศษป้องกันด่าง) 

มีความยืดหยุ่นตัวสูง ผสมผงสีเกรดพิเศษจากอเมริกาและยุโรป จึงมีความสดใสและคงทน สีทองคำเปลวโกลด์แมกซ์มีความสุกปลั่งอร่าม เงางามได้ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนการปิดทองคำจริง

 โดยเฉพาะงาน ผิวงานปูน ลวดลาย ศาลาโบสถ์ วิหารใช้ได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีต ไม้ เหล็ก และโลหะผสม 

 
Visitors: 28,540