ข้อกำหนดการทาสีเรืองแสง   

     สีทาเรืองแสงใช้เพื่อแสดงทิศทางการหนีไฟจากห้องต่าง ๆ ภายในอาคารไปยังบันไดหนีไฟ สีทาเรืองแสงต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่ระบุดังต่อไปนี้ 

 1. คุณสมบัติของสี  

  •  เป็นสีอีพ๊อกซี่ (Epoxy) มีความหนา ทนต่อการขีดข่วน และสารเคมี
  •  การเรืองแสงหลังจากปิดไฟมืดสนิทแล้ง 10 นาที จะต้องมีความสว่าง ไม่น้อยกว่า 20 med/sq.m. และเมื่อผ่านไป 60 นาที จะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 2.8 med/sq.m. โดยระยะเวลาการเรืองแสงลดลงจนถึงค่าความสว่างต่ำสุด ที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็น ได้แล้วไม่น้อยกว่า 320 นาที   ตามมาตรฐาน DIN 67510
  •  ให้ใช้สีทาเรืองแสงสีเหลืองเขียว Yellow Green (YG) 
 2. บริเวณที่ต้องทาสี 
 2.1 ที่พื้นเพื่อเป็นแนวทางหนีไฟ ตามเส้นทางที่กำหนด   

 2.2 สิ่งกีดขวางตามเส้นทางหนีไฟ เช่นขอบเสาทั้งสี่มุมตามแนวดิ่ง  

  2.3 ขอบประตูที่ใช้เป็นทางหนีไฟ  

 2.4 ขอบบันไดที่ใช้เป็นทางหนีไฟในอาคาร  

   2.5 รอบอุปกรณ์ ป้องกันและผจญเพลิง

3. ลักษณะ และขั้นตอนการทาสี

  • การทาสีพื้นต้องมีความกว้าง 5  ซม. ยาว 20 ซม. ระยะห่างของเส้นแต่ละเส้น 20 ซม. เป็นลักษณะลูกศรชี้ทิศทางที่บอกแนวทางอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่ง Shop Drawing ขออนุมัติ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
  •  ทาวัสดุกีดขวาง เช่น เสาให้ใช้สีเหลืองสลับดำ
 

 

Visitors: 28,535